Покана за младежки организации за обучения с екипи и доброволци по места

 • Monday, October 20, 2014
 • Bulgaria
1601092_686439701407441_779755813_n

1601092_686439701407441_779755813_nНакратко

Фондация С.Е.Г.А. отправя покана към младежки организации, които биха искали да научат повече за правата на човека, социалното изключване и връзката им с работата в младежката сфера. Заинтересованите младежки организации могат да получат еднодневно обучение на място, предназначено за екипа, доброволците и млади хора от целевата им група. Разходите за обученията се покриват от проекта “CHARM – Гражданска подкрепа за антирасистки мерки в младежката работа“ (JUST/2012/FRAC/AG/2723).

 

За кого са предназначени обученията?

Възможността за обучения на място е предназначена за:

 • Младежки неправителствени организации;
 • Неправителствени организации, рабoтещи с млади хора;
 • Публични институции (общински центрове и др.), които работят с млади хора;
 • Неформални групи от млади хора.

Приоритет ще бъде даден на следните групи организации:

 • Младежки центрове;
 • Младежки политически организации: младежки общински съвети или парламенти, както и младежки структури на политически партии;
 • Младежки организации, които работят в сферата на спорта;
 • Младежки организации, които работят за оползотворяване на свободното време на младите хора;
 • Активни ученически съвети;
 • Организации, работещи с „Европейската доброволческа служба“[1]

Каква е целта на обученията?

Като цяло обученията имат следните основни цели:

 • Да изострят чувствителността на участниците по въпросите за правата на човека и свързани с тях въпроси (дискриминация, социално изключване, неравенство);
 • Да проследят връзката между въпросите за правата на човека и младежката сфера като цяло, както и в частност с работата на конкретната организация;
 • Да дадат възможност за преосмисляне на начина на работа на конкретната организация и как отразява хоризонтални въпроси, свързани с правата на човека.

Организациите, работещи по Европейската доброволческа служба, могат да получат и конкретно обучение на следните две теми: „ЕДС и хора с увреждания“ и „ЕДС и сексуалност“.

Как преминават обученията?

Обученията се организират в населеното място на заявилата интерес и одобрена организация. Всяко обучение трае един ден – 6 до 7 астрономически часа.

Обученията се организират по обучителни модули, които са разработени от международното партньорство на проекта „CHARM”. Модулите са изцяло базирани на принципите на неформалното образование, интерактивни са и са основани на участието на обучаемите.

Големина на групата

Очакваната големина на всяка обучителна група е между 8 и 15 души, но изключения са възможни.

Времеви период

Предвиждаме обученията да се провеждат през месеците октомври и ноември 2014 година. Конкретната дата на всяко обучение ще бъде договорена с обучаемата организация.

Технически въпроси

В рамките на проекта имаме възможност да осигурим кафе паузи и лек обяд за участниците в обученията. Разходите за обучители и обучителни материали също се покриват от проекта.

Обучаемата организация трябва да осигури залата, в която да се проведе обучението. Тя трябва да е подходяща за провеждане на обучителни методи на неформалното образование (кръгова подредба, възможност за движение и за работа по групи).

Как да кандидатваме?

Попълнете формуляра за изразяване на интерес и го изпратете на адрес cega@cega.bg не по-късно от 20 октомври 2014 година. Имайте предвид, че можем да проведем ограничен брой обучения, така че колкото по-рано изпратите формуляра си, толкова по-голяма е вероятността обучението да се случи.

За допълнителни въпроси

За всякакви въпроси, свързани с обученията по места, обръщайте се към Владислав Петков, координатор на проекта CHARM за България, на електронен адрес vladi@cega.bg и мобилен телефон 0878 639 708.[1] За този вид организации, предлагаме две специфични теми на обучения: ЕДС и хора с увреждания; ЕДС и сексуалност.

Последни публикации