Проведе се семинар за “още по-чаровни” организации

1921150_687190991332312_853030214_o

1921150_687190991332312_853030214_oГост обучител от Литва работи с 25 души от различни младежки организации от цялата страна в рамките на обучението „За още по-чаровни младежки организации“, което се проведе между 6 и 8 февруари 2014 година в Пловдив. Целта на обучението е да изостри чувствителността на младежките организациите по въпросите за антирасизма и да им помогне да направят своите дейности по-включващи и толерантни.

Това е третото национално обучение по тази тема в България, след като подобни обучения се проведоха през септември и ноември миналата година. „Първите две обучения бяха идентични, но предвидени за различни младежки организации. В третото обучение поканихме участници от първите две, за да наградим компетенциите, които започнахме да развиваме там“, разказва Владислав Петков от Фондация С.Е.Г.А., която организира обучението. Фокусът на обучението в Пловдив са организационните политики на младежките организации и как те да бъдат изградени или променени, за да не се окаже, че дейностите на дадена организация изключват определени групи от млади хора, дори неволно.

Специален гост на обучението в Пловдив беше Индре Аугутиене, обучител и координатор от Центъра за кариери и консултиране, базиран в Каунас, Литва. Центърът и Фондация С.Е.Г.А. са сред шестте партньора, изпълняващи проекта „Чаровна младежка сфера“. „В тази фаза от проекта имаме възможност да разменяме обучители. Сега аз съм в България, а след няколко седмици при нас в Литва ще е обучител от Гърция, за да работим заедно с група от литовски младежки организации. Това е много ценен опит!“, споделя Индре.

Проектът „Чаровна младежка сфера“ цели да изостри чувствителността спрямо антирасизма и правата на човека сред младежки организации, структури, кооперативи, групи и центрове, които не работят специално по тази тема, но работят с млади хора, подкрепят развитието им и влияят върху техните ценности, нагласи и поведение. Чрез обучителни семинари, обмяна на опит, международно сътрудничество и разработване на обучителни материали младежките организации от различни сфери (еко, благотворителни, работещи за политическо участие, изкуства, свободно време и пр.) биват предизвикани да преосмислят своя принос в изграждането на една толерантна Европа. Проектът се реализира с финансовата подкрепа на програма „Основни права и гражданство“ на Европейския съюз.

Последни публикации