50 участници от цяла Европа бяха в София за финална конференция

10421206_842627152455361_2584007397481448208_n

10421206_842627152455361_2584007397481448208_n

Над 200 младежки организации са били включени в обучителни дейности в рамките на проекта, стана ясно по време на конференцията. Безспорно е индивидуалното въздействие върху хората, участващи в обучителните дейности, но все още е трудно да се каже какво е въздействието върху самите организации – дали са инициирали промяна в дейностите си и подхода си и какъв е резултатът от това. Същевременно участниците се съгласиха, че „чаровната идея“ трябва да продължи да се разпространява в различни части на Европа, като бяха обсъдени възможности тя да разшири обхвата си и да включи училища. Под „чаровна идея“ се разбира концепцията, че антирасима и правата на човека трябва да се взимат предвид в работата на всяка младежка организация, независимо каква е сферата й на работа. Беше застъпена и идеята, че за да е истински „чаровна“, една организация трябва да бъде проактивна във включването в своите дейности млади хора от традиционно изключени групи.

В рамките на конференцията беше представена и концептуалната рамка, залегнала във финалната публикация на проекта със заглавие „Преосмисляне на социалното включване в младежката сфера: чаровният процес“. Публикацията ще бъде издадена до месец на седем езика, включително български, и ще се разпространява свободно както в хартиен, така и в електронен вариант.

„Важно е да продължим да надграждаме върху това, което сме постигнали. Независимо от добрите резултати на проекти, наивно е да смятаме, че сме решили проблема с нетолерантността в младежката сфера, била тя и неосъзната“, каза в края на конференцията Владислав Петков от Фондация С.Е.Г.А. (София). Организацията е водещ партньор в международното партньорство, реализиращо проекта CHARM.

Проектът цели да изостри чувствителността спрямо антирасизма и правата на човека сред младежки организации, структури, кооперативи, групи и центрове, които не работят специално по тази тема, но работят с млади хора, подкрепят развитието им и влияят върху техните ценности, нагласи и поведение. Чрез обучителни семинари, обмяна на опит, международно сътрудничество и разработване на обучителни материали младежките организации от различни сфери (еко, благотворителни, работещи за политическо участие, изкуства, свободно време и пр.) биват предизвикани да преосмислят своя принос в изграждането на една толерантна Европа. Проектът се реализира с финансовата подкрепа на програма „Основни права и гражданство“ на Европейския съюз.

Последни публикации